Wereldreizigers.nl
HOME » Odmítnutí odpovědnosti

Odmítnutí odpovědnosti

Společnost Orbital Media vynakládá veškeré úsilí, aby tyto stránky byly aktuální a přesné. Pokud narazíte na něco, co je nesprávné nebo zastaralé, budeme rádi, když nám dáte vědět. Uveďte prosím, kde na webu čtete informace. Poté se na to co nejdříve podíváme. Svou odpověď zašlete e-mailem na adresu: ln.sregizierdlerew@ofni.

Nepovažujeme se za zodpovědné za škody vyplývající z nepřesností nebo opomenutí, ani za škody vyplývající z problémů způsobených nebo spojených s distribucí informací přes internet, jako jsou poruchy nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Orbital Media se nepovažuje za odpovědnou za jakoukoli škodu utrpěnou v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých společností Orbital Media nebo jejím jménem prostřednictvím této stránky.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší odpovědí nebo žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

Společnost Orbital Media vynakládá veškeré úsilí na ochranu svých systémů před jakoukoli formou nezákonného použití. Orbital Media za tímto účelem přijme vhodná technická a organizační opatření, mimo jiné s ohledem na standardy technologie. Nenese však odpovědnost za jakoukoli škodu, přímou a/nebo nepřímou, kterou utrpí uživatel stránek a která vznikne v důsledku nezákonného používání jejích systémů třetí stranou.

Společnost Orbital Media nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek, na které nebo z nichž je vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Produkty nebo služby nabízené třetími stranami podléhají platným podmínkám těchto třetích stran.

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu na této stránce náleží společnosti Orbital Media nebo třetím stranám, které obsah samy zveřejnily nebo od nichž společnost Orbital Media získala uživatelskou licenci.

Kopírování, distribuce a jakékoli jiné použití těchto materiálů není povoleno bez písemného souhlasu společnosti Orbital Media, s výjimkou a pouze tehdy, pokud je stanoveno jinak v předpisech závazného zákona (jako je právo citovat), pokud konkrétní obsah neurčuje jinak.

V případě dotazů nebo problémů s dostupností stránek nás prosím neváhejte kontaktovat.

CESTOVNÍ KONTROLNÍ SEZNAM

✔️ Toto cestovní pojištění pokrývá také oranžové oblasti.
✔️ Porovnejte a zarezervujte si nejlevnější letenky.
✔️ Ušetřete a zarezervujte si to nejlepší činností.
✔️ Více hotelů? Pak rezervujte s 20% sleva Genius.
✔️ Ušetřete a rezervujte si své letiště parkovací místo.
✔️ Roadtrip? Porovnejte a zarezervujte si slevu auto k pronajmutí.
✔️ Připravit se na výlet? Zabodujte v praxi průvodce.
✔️ Potřebujete batoh nebo kufr? Nabídky zde.
✔️ současnost, dárek? Daruji 500 krát 10 eur!

Přeložit "
Kopírovat odkaz