WERELDREIZIGERS.NL
Home » Pogoji za uporabo

Pogoji za uporabo

Orbital Media spant zich in om deze site up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de site leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: [email protected].

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Orbital Media via deze site, acht Orbital Media zich niet aansprakelijk.

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete v okviru vašega odgovora ali zahteve po informacijah, bodo uporabljeni le v skladu z našo izjavo o zasebnosti.

Orbital Media stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Orbital Media zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de site, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Orbital Media accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze site berusten bij Orbital Media of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Orbital Media een gebruikerslicentie heeft verkregen.

Kopiranje, distribucija in kakršna koli druga uporaba teh materialov ni dovoljena brez pisnega dovoljenja Orbital Media, razen in samo v kolikor je drugače določeno s predpisi obveznega prava (kot je pravica do citiranja), razen če posebna vsebina narekuje drugače.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de site, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Označite možnost

Vklopite možnost »poudari« za kateri koli pripomoček, da dobite alternativni slog, kot je ta. Barve za označene pripomočke lahko spremenite v možnostih teme. Oglejte si več primerov spodaj.
Prevesti "
Kopiraj povezavo