Wereldreizigers.nl
HEM » Sekretesspolicy (EU)

Sekretesspolicy (EU)

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast 12-12-2022 och gäller för medborgare och lagligt permanenta bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

I denna sekretesspolicy förklarar vi vad vi gör med de uppgifter vi tillhandahåller via https://www.wereldreizigers.nl få om dig. Vi rekommenderar att du läser detta uttalande noggrant. I vår behandling följer vi integritetslagstiftningens krav. Det innebär bland annat att:

 • Vi anger tydligt vilka syften vi behandlar personuppgifter för. Vi gör detta genom detta integritetsförklaring;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som är nödvändiga för legitima ändamål;
 • vi ber dig först om uttryckligt tillstånd att behandla dina personuppgifter i de fall där ditt tillstånd krävs;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver även detsamma från parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • Vi respekterar din rätt att erbjuda, korrigera eller ta bort dina personuppgifter på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi lagrar om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, data och lagringstid

Vi kan ta emot eller samla in personlig information för ett antal syften relaterade till vår verksamhet, inklusive följande: (klicka för att expandera)

2. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, vänligen hänvisa till oss Cookies policy

3. Dela med andra parter

Vi delar personlig information om vi är skyldiga att tillhandahålla information enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på brottsbekämpning, i den utsträckning det är tillåtet enligt andra lagbestämmelser, eller för en utredning av en allmän säkerhetsfråga.

Om vår webbplats eller organisation förvärvas, säljs eller är involverad i en sammanslagning eller förvärv, kan din information vidarebefordras till våra rådgivare och potentiella köpare och vidarebefordras till de nya ägarna.

4. Beveiliging

Säkerhet för personuppgifter är av stor vikt för oss. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. På så sätt säkerställer vi att endast de nödvändiga personerna har tillgång till dina uppgifter, att åtkomsten till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder kontrolleras regelbundet.

De säkerhetsåtgärder vi använder inkluderar:

 • DNSSEC
 • TLS / SSL
 • Säkerhetsprogramvara

5. Tredje parts webbplatser

Denna sekretesspolicy täcker inte tredje parts webbplatser som länkas till via länkar på dessa webbplatser. Vi garanterar inte att dessa webbplatser hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt och säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dem.

6. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Det rekommenderas att du konsulterar denna sekretesspolicy regelbundet så att du är medveten om dessa ändringar. Dessutom kommer vi också aktivt att informera dig där det är möjligt.

7. Få åtkomst till och ändra din information

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som händer med dem och hur länge de lagras.
 • Rätt till åtkomst: du kan skicka in en begäran om att få se de uppgifter vi behandlar om dig
 • Rätt till rättelse och komplettering: du har rätt att komplettera, korrigera, radera eller blockera dina personuppgifter när du vill.
 • Om du ger oss tillstånd att behandla dina uppgifter har du rätt att dra tillbaka det tillståndet och få dina personuppgifter bort.
 • Rätt till dataportabilitet: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från Data Controller och överföra dem i sin helhet till en annan Data Controller.
 • Rätt att invända: du kan göra invändningar mot behandlingen av dina data. Vi möter detta, såvida det inte finns goda skäl för bearbetning.

Se till att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter som tillhör fel person.

8. Lämna in ett klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten.

9. Kontaktinformation

Orbital media
Bunder 20
6641 PK
Beuningen
Nederländerna
Nederländerna
webbplats: https://www.wereldreizigers.nl
E-post: ln.sregizierdlerew@ofni
Telefonnummer: +31645547824

bilagan

Verkligen enkel SSL

Really Simple SSL och Really Simple SSL-tillägg behandlar inte personligt identifierbar information, så GDPR gäller inte för användningen av dessa plugins på webbplatsen; du kan se vår integritetspolicy Här hitta.

Överensstämmer med | Sekretesssviten för WordPress

Den här webbplatsen använder Complianzs Privacy Suite för WordPress för att samla in och registrera webbläsar- och enhetsbaserat samtycke. För denna funktionalitet anonymiseras din IP-adress och lagras i vår databas. Den här tjänsten behandlar ingen personligt identifierbar information och delar ingen data med tjänsteleverantören. För mer information, se Complianz Sekretessutlåtande.

Akismet

Vi samlar in information om besökare som kommenterar webbplatser som använder vår Akismet anti-spam-tjänst. Informationen vi samlar in beror på hur användaren har ställt in Akismet för webbplatsen, men inkluderar vanligtvis kommentatorns IP-adress, användaragent, hänvisare och webbadress (tillsammans med annan information som namn, användarnamn, e-postadress). själva reaktionen).

Översätt "
Kopiera länk