WERELDREIZIGERS.NL

Gambia

Start » Afrika » Gambia

På 10-talet etablerade muslimska köpmän några av Gambias tidigaste större bosättningar som handelsnav i Sahara. Dessa bosättningar växte så småningom till stora exportcentra som skickade slavar, guld och elfenben över Sahara. Mellan 16- och 17-talen började europeiska kolonialmakter handla med Gambia. År 1664 etablerade Storbritannien en koloni i Gambia som fokuserade på att exportera förslavade människor över Atlanten. Under de ungefär 300 åren av den transatlantiska slavhandeln kan Storbritannien och andra europeiska makter ha exporterat så många som 3 miljoner människor från Gambia.

Gambia blev självständigt från Storbritannien 1965. Geografiskt omgiven av Senegal, bildade den den kortlivade konfederationen Senegambia mellan 1982 och 1989. 1994 ledde Yahya JAMMEH en militärkupp som störtade presidenten och förbjöd politisk aktivitet. JAMMEH vann alla presidentval fram till 2016. I december 2016, efter 22 år av auktoritärt styre, förlorade president JAMMEH mot Adama BARROW i fria och rättvisa val. På grund av de dåliga mänskliga rättigheterna i Gambia under JAMMEH hade internationella utvecklingspartner minskat biståndet till landet avsevärt. Dessa kanaler har nu öppnats igen under president BARROWs administration. Sedan valet 2016 har Gambia och USA haft bättre relationer. USA:s bistånd till landet har stött militär utbildning och träningsprogram, kapacitetsuppbyggnad och demokratibyggande aktiviteter.

Översätt "